social-media-adverterenWaarom Social Media adverteren?

Het inzetten van Social Media dient een aantal doelen. Deze gaan vooral over het vergroten van het bereik van het product of merk, een betere interactie met de doelgroep wat de beleving stimuleert en wat uiteindelijk leidt tot een verhoging van de conversie.

Hoe werkt het?

In samenspraak met jou gaan we op zoek naar de best passende strategie. We maken een uitgebreid aanbevelingenrapport. Hierin bespreken we uitvoerig de beste strategie, maar ook de inspanning en middelen die het de organisatie kost om Social Media succesvol in te zetten.

Wij leveren een op maat gemaakt aanbevelingenrapport. Hierin o.a. aanbevelingen en analyse van:

  • De huidige reputatie in Social Media
  • De doelgroep en waar deze zich bevindt (welke Social Media gebruikt de doelgroep)
  • De beste strategie die gehanteerd kan worden binnen die voorgestelde Social Media
  • Mogelijkheden voor virale marketing
  • Mogelijkheden voor cross mediaal gebruik
  • Mogelijkheden voor adverteren
  • Mogelijkheden voor widgets

Verder doen we aanbevelingen voor een gefaseerde planning, het meten van de resultaten, reputatiemanagement en het creëren van content.

Met u als opdrachtgever stellen we een gefaseerde planning op. Afhankelijk van de opdracht proberen we de planning zo in te richten dat na iedere fase kan worden besloten om door te gaan met het verder verbeteren van de Social Media Marketing.

Desgewenst kan Dokter Klik ook (een gedeelte van) de uitvoering voor haar rekening nemen.